Kép

A lelked kedvéért..

„Ami elöttünk és mögöttünk áll
semmiség ahhoz képest,
ami bennünk rejlik. Ha feltárjuk belső
világunkat, csodálatos dolgok történhetnek.”
Hanry Davis Thoreau 

MOTIVÁCIÓS TRÉNING KÖZÉP- ÉS FELSŐVEZETŐK SZÁMÁRA

Egy vállalkozás vezetése nem lehet hatékony anélkül, hogy rendszerként
tekintenénk rá. Ez egy olyasfajta támaszt ad, amely olykor nehezen tartható
kereteket szab, míg máskor egy megbízható mankóként szolgál.
Hogyan tudják a vezetők nem csak hatékonyan működtetni, de szerethető és emberséges módon fenntartani az adott vállalkozást, úgy, hogy közben saját maguknak sem a kiégés irányába kell haladniuk?

Carla Galli orosz származású írónő és üzleti mentor szerint, a szellemi intelligencia fejlesztése az, amely teret enged a vezetők egyéni kiteljesedésének, úgy, hogy az idővel a saját csapatuk, valamint vállalkozásuk javára fordul.

Vezetői motiváció fejlesztő tréning

A tréning témája: Motiváció és fejlesztő vezetői működés tréning
Cél: a saját belső erőforrások mozgósítása, a motiváltság fenntartása vezetőként a munkatársak motiválásához szükséges vezetési eszközök gyakorlása.
Gyakorlat és elmélet aránya: 75% és 25%.
Résztvevők száma: 10-15 fő
Időkeret: 2 tréning nap

Témakörök

 • Motiváció fogalma, összefüggése a teljesítménnyel
 • A motiváció összefüggése az érzelmekkel
 • Herzberg féle kéttényezős modell tanulságai vezetési szempontból
 • Fókusz az intuíció fejlesztésire
 • Rapport teremtés eszközei NLP technikák
 • Ösztönzőkön, támogató, motiváló vezetői szerep – célok szerepe, empatikus aktív hallgatás, motiváló kérdezéstechnika,
 • Motivációs modellek, Abraham Maslow a szükségletek hierarchiája
 • A motiváció és a pozitív érzelmek
 • Értékek, célok tudatosítása, Hit – polaritás, tetra-lemma modelek megismerése.
 • Hogyan hathatunk saját és mások érzelmeire
 • Erőforrásaink tudatosítása
 • Motiváló feladatkiadás, delegálás, biztatás szerepe
 • Pro aktivitás modell, személyes ráhatás fogalma megoldás centrikus gondolkodás

Jelentkezés és információ: Hering Zsuzsanna 30/519 6737