Kép

A lelked kedvéért..

„Ami elöttünk és mögöttünk áll
semmiség ahhoz képest,
ami bennünk rejlik. Ha feltárjuk belső
világunkat, csodálatos dolgok történhetnek.”
Hanry Davis Thoreau 

INTERGRÁLT CSALÁD-ÉS RENDSZERDINAMIKA MODERÁTOR KÉPZÉS

Ez a kurzus biztos megváltoztatja az élethez való viszonyod és megtanítja maximálisan kihozni a benned rejlő lehetőségeket és segít felépíteni az életed stratégiáját!

A mi kurzusunk egy élményekkel teli utazás a szakma elsajátítása, a mély önismeret és az átalakulás felé.

A kurzus garantál rengeteg intenzív élményt és folyamatos oldást.

Ami az országos újdonság illetve különleges bónusz:

a diákjaink részesülnek a NeuroGrafika technikák ismeretében.

A 120 órás kurzus magába foglalja a család és rendszer dinamika ismeretét az önismereti és Life-Coaching technikákat, moderátori készségek, valamint a segítő emberek mentális készségfejlesztését.

A képzésünket a Pandémiával aktuális kormányrendeletekhez igazítjuk. (Online vagy személyes találkozások).

Carla Galli

Család és Rendszer-dinamikai állítások

Egy olyan módszer, amely emberi kapcsolatok (szociális rendszerek) rejtett dinamikáit, alapvető működési mintáit, valamint ezek hatásait teszi láthatóvá, és érzelmileg megtapasztalhatóvá. Csoport-szimulációs eljárás, amely során rendszereket személyek (tárgyak) segítségével jelenítünk meg. Felébreszti az integrációs és az egység állapota létrehozásának érzését.

A rendszerdinamikát – a dolgok időbeli változásaival együtt – teljes egységben kell szemléltetni. A rendszerdinamika központi témája a rendszert alkotó részek közötti kölcsönhatások, azaz a rendszer viselkedésének megértése.
A rendszeren belüli tárgyak és emberek egymással ún.“visszacsatolásokon” keresztül érintkeznek, azaz az egyik paraméter időben való megváltozása befolyásolja a rendszer egy vagy több másik paraméterének értékét, mely(ek) visszahatással van(nak) az eredeti paraméterre.
Mozog, azaz dinamikusan létezik minden, ami él, méghozzá egymással erős kölcsönhatásban és szorosan összefüggő rendszerben.

A módszer és a kurzus

A kulcs megtalálására kínálunk hatékony módszert előképzettséggel nem rendelkezőknek is.
A kurzus 30% elméleti és 70% gyakorlati blokkokból áll, melyek egymásra épülnek és így haladunk előre. Az ismereteket minden esetben végigfuttatjuk egy klienscsalád vagy akár saját családi élmények adta tapasztalatokon. Az elmélet és gyakorlat ilyen módon történő párhuzamos haladása lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat integrálását. Ez a legfontosabb cél: olyan biztos elméleti ismereten alapuló képességek, készségek kifejlesztése, melyek birtokában a segítő biztonságosan felismeri a család szükségleteit.
Van egy bizonyos szellemi erő, amely tovább hat azon keresztül, aki ennek az erőnek a részesévé válik. Ennek az erőnek a tudását meg lehet szerezni, és ÉN meg tudom neked tanítani. Ha ezt a megszerzett tudást alázattal és tisztelettel alkalmazod , úgy garantált az életben való sikerességed.
A kurzuss garantál rengeteg intenzív élményt és folyamatos oldást.

Carla Galli sokéves Kreatív tudatosság fejlesztő műhely munkája, a Csoportos és egyéni Családállítás tapasztalatai kiemelkedő hatékonysággal működnek.
Tréner társa: Dr. Grajczár Zsóka szervezetfejlesztő és coach.
Az eddig workshopjaink nagyszerű kezdésnek bizonyultak, hiszen lehetővé tették a résztvevők számára, hogy rálássanak az irányra, és arra a problémára, amelyek feltárásra várnak. Ezért létrehoztuk az önfejlesztő Család- és Rendszerállítás dinamika moderátor kurzust, mely egyben önterápiás jellegű is. Ez a kurzus nagyon komoly elköteleződést igényel, és a pozitív változások fokozatosan jelennek meg a résztvevők életében.

Pandémiára való tekintettel, havi 2 napos személyes foglalkozások mellett, havi 1 napos online találkozásokat is bevezetünk. Mindez lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy sokkal mélyebben és hatékonyabban fejlődjenek.

Ahhoz viszont, hogy az agyban strukturális változások menjenek végbe és tartós fejlődés következzen be, hosszú távú és rendszeres munkára van szükség.

Nálunk a Tudás, a Készségek és az Önfejlesztés megszerzéséről szól.

Azoknak ajánlom a kurzusunkat:

Akiket érdekel Hellinger filozófiája, foglalkoztatja őket a lélek birodalma.

A tudat, illetve az emberi psziché, annak minden problémájával együtt.

Azoknak, akik személyes életükben szeretnének fejlődni.

Azoknak, akik szeretnék tisztábban látni az élet dolgait.

Azoknak, akik válaszokat keresnek az Élet kérdéseire: Ki vagyok? Honnan jövők? Merre tartok? Mi a feladatom? Mi a misszióm? Hogyan tudok egészséges harmóniát építeni a Materiális és a Szellemi világ között?

Azoknak, akiket érdekel a művészet terápia és annak segítségével szeretne javítani az élete minőségét.

A kurzuss garantálja az intenzív élményeket, fejlődést és folyamatos oldást.

A kurzus indul: 2022.04.09-én , havi 1×2 hétvégi nap, 6 hónapon át. Továbbiakban a 3 szupervíziós nap és a helyzettanulmány leadása.

Az Akadémia oktatói minden lehetőséget biztosítanak a tanulók számára, hogy sokkal mélyebben és hatékonyabban kerüljenek interakcióba önmagukkal.

Azoknak szól a kurzusunk, akiket érdekel hogy:

Ki vagyok én? Honnan jöttem, és merre tartok?
Mi az élet értelme és célja? Azoknak, akik szeretnének szabadon, szorongás-mentesen élni. Megérteni más embereket. Megtalálni a helyüket a világban és a társadalomban. Minden napot örömmel kezdeni!

Azoknak, akik érdeklődnek:

Mit tegyünk, ha rossz a helyzet? Hogyan értsük meg önmagunkat ,és szerezzünk magabiztosságot? Hogyan lehetünk hatékonyak életcéljaink elérésében? Hogyan lehet elfelejteni a nehezteléseinket, és legyőzni a félelmeinket?

Azoknak,akik érdeklődnek a Life Coach technikák, az SQ (szellemi intelligencia), az EQ (érzelmi intelligencia) elsajátítása iránt.
Akik nyitottak Hellinger filozófiája, a lélek és a velejáró problémák, valamint a tudatosság, az önismeret, és az önfejlesztés iránt.

Rendszerdinamika

A rendszerdinamika a körülöttünk lévő világ tanulmányozásának egy módszere. A résztvevő a gyakorlatorientált képzés során képessé válik a múltból hozott alapkereteket élettel, élénkséggel megtölteni, a régi kódokat friss kódokká formálni a csoport közreműködésével.
Ebben a módszerben egyre kevésbé kap jelentőséget a „mi történt?” megismerése a „hogyan hat?” kérdéssel szemben.
Még kevesebb a jelentősége a „mivé tudom alakítani?” kérdéssel szemben. Mert az életünk kódja és a harmóniánk kulcsa az átalakítás, felhasználás, erőmerítés dinamikájában található.

A Módszer ma már széles körben ismert mind külföldön, mind hazánkban. Igen kiterjedt irodalmának jelentős része is elérhető magyar nyelven. Mint minden, s különösen, mint élő, és hatást kiváltó módszer, ez is folyamatosan fejlődik

A családállítás moderátor képzés egy lehetőség, hogy rálássunk a családi rendszerből eredő erőkre, kényszerpályákra és mindarra, ami befolyásol, erőt ad vagy korlátozza lehetőségeinket. A képzés során lehetőség nyílik egyéni történetek vizsgálatára, családi, munkahelyi és más közösségekben megélt élethelyzetek feldolgozására.

Megtanítjuk hogyan lehet moderálni a szervezeti rendszereket. Segítünk elsajátítani csoportdinamikai ismereteket, készségeket, pozitív és negatív helyzetekben megtalálni a pozitívat, átkeretezni negatív hatásokat.

Modulok:

Rendszerszemlélet alapjai. Hatásos Kérdezés technikája Life Coaching technikák. Család, mint rendszer. Szeretet-nyelv alkalmazása. Önismereti kérdések. Család és rendszerdinamika elmélete/gyakorlata. Szeretet-elfogadás alaptörvényei. Kapni-adni törvény jelentősége. Sors, mint esély, Élet út. Szociális asszertivitás, Tetra-lemma technikák. Csoportdinamika. Életből hozott negatív hatások átkeretezése. Egyéni figurális állítás. Szúpervíziós állítások. Neurografika

A kurzusunk nagyon egyedi és 3 fő részből áll: Család-dinamika,

LifeCoaching és NeuroCoachArt elemei.

Az első magában foglalja a család- és rendszerállítás kreatív elemeit, valamint önfejlesztő és coaching ismereteket + 3 alkalom szupervíziós családállítást.

A második ajánlott és szabadon választott , szúpervízióval támogatott családállításokat tartalmaz. Ebben a részben diákoknak szerezni kell saját állítási tapasztalatokat és igazolni őket a vizsga során. A második szemesztert ajánlatos fél éven belül elvégezni.

A kurzus egy elméleti és gyakorlati vizsgával valamint dolgozat írásával zárul.

A kurzusunk elején a résztvevők megkapják a munkafüzetüket, amely tartalmazza az elméleti anyagokat és a gyakorolt technikák leírását is.

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor várunk szeretettel a Család- és Rendszerdinamika Moderátor kurzusunkre.

A kurzus pénzügyi részletei:
A 120 órás (elmélet és gyakorlat) kurzus részvételi díja: 380 000 Forint (bruttó), A jelentkezési díj 50 000 Ft

Jelentkezés: Hering Zsuzsanna Tel.: 06/30 519 67 37